Φιλοξενία Trellis Desk

Λογισμικό: Trellis Desk
Περιγραφή: Trellis Desk is a powerful and robust help desk solution for your business.
Πληροφορίες: Trellis Desk Overview
Χαρακτηριστικά: Trellis Desk Features
Demo: Trellis Desk Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.