Φιλοξενία TomatoCart

Λογισμικό: TomatoCart
Περιγραφή: TomatoCart is open source shopping cart software using the ExtJS RIA framework
Πληροφορίες: TomatoCart Overview
Χαρακτηριστικά: TomatoCart Features
Demo: TomatoCart Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.