Φιλοξενία todoyu

Λογισμικό: todoyu
Περιγραφή: todoyu is the web-based way to get your tasks done. todoyu is all about bringing your team and clients together to work jointly on projects.
Πληροφορίες: todoyu Overview
Χαρακτηριστικά: todoyu Features
Demo: todoyu Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.