Φιλοξενία TinyWebGallery

Λογισμικό: TinyWebGallery
Περιγραφή: TinyWebGallery is a free php based photo album / gallery
Πληροφορίες: TinyWebGallery Overview
Χαρακτηριστικά: TinyWebGallery Features
Demo: TinyWebGallery Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.