Φιλοξενία Tiny Tiny RSS

Λογισμικό: Tiny Tiny RSS
Περιγραφή: Tiny Tiny RSS is an open source web-based news feed (RSS/Atom) reader and aggregator.
Πληροφορίες: Tiny Tiny RSS Overview
Χαρακτηριστικά: Tiny Tiny RSS Features
Demo: Tiny Tiny RSS Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.