Φιλοξενία Tine 2.0

Λογισμικό: Tine 2.0
Περιγραφή: Tine 2.0 is an open source project which combines groupware and CRM in one consistent interface.
Πληροφορίες: Tine 2.0 Overview
Χαρακτηριστικά: Tine 2.0 Features
Demo: Tine 2.0 Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.