Φιλοξενία Tiki Wiki CMS Groupware

Λογισμικό: Tiki Wiki CMS Groupware
Περιγραφή: Tiki is your Groupware/CMS (Content Management System) solution
Πληροφορίες: Tiki Wiki CMS Groupware Overview
Χαρακτηριστικά: Tiki Wiki CMS Groupware Features
Demo: Tiki Wiki CMS Groupware Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.