Φιλοξενία thirty bees

Λογισμικό: thirty bees
Περιγραφή: thirty bees is a state of the art e-commerce platform that empowers users to easily start and maintain an e-commerce.
Πληροφορίες: thirty bees Overview
Χαρακτηριστικά: thirty bees Features
Demo: thirty bees Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.