Φιλοξενία TheHostingTool

Λογισμικό: TheHostingTool
Περιγραφή: TheHostingTool is a free hosting billing software
Πληροφορίες: TheHostingTool Overview
Χαρακτηριστικά: TheHostingTool Features
Demo: TheHostingTool Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.