Φιλοξενία The Bug Genie

Λογισμικό: The Bug Genie
Περιγραφή: The Bug Genie is a bug tracking tool
Πληροφορίες: The Bug Genie Overview
Χαρακτηριστικά: The Bug Genie Features
Demo: The Bug Genie Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.