Φιλοξενία Textpattern

Λογισμικό: Textpattern
Περιγραφή: Textpattern is a flexible, elegant and easy-to-use content management system.
Πληροφορίες: Textpattern Overview
Χαρακτηριστικά: Textpattern Features
Demo: Textpattern Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.