Φιλοξενία TestLink

Λογισμικό: TestLink
Περιγραφή: TestLink is a web based test management and test execution system.
Πληροφορίες: TestLink Overview
Χαρακτηριστικά: TestLink Features
Demo: TestLink Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.