Φιλοξενία TCExam

Λογισμικό: TCExam
Περιγραφή: TCExam is a FLOSS system for electronic exams
Πληροφορίες: TCExam Overview
Χαρακτηριστικά: TCExam Features
Demo: TCExam Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.