Φιλοξενία TastyIgniter

Λογισμικό: TastyIgniter
Περιγραφή: TastyIgniter is a free open source restaurant ordering and management system. TastyIgniter provides a professional and reliable platform for restaurants wanting to offer online ordering to their customers.
Πληροφορίες: TastyIgniter Overview
Χαρακτηριστικά: TastyIgniter Features
Demo: TastyIgniter Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.