Φιλοξενία TaskFreak

Λογισμικό: TaskFreak
Περιγραφή: TaskFreak! Original is a simple web based task manager
Πληροφορίες: TaskFreak Overview
Χαρακτηριστικά: TaskFreak Features
Demo: TaskFreak Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.