Φιλοξενία TangoBB

Λογισμικό: TangoBB
Περιγραφή: TangoBB is a project for a new and simple bulletin board.
Πληροφορίες: TangoBB Overview
Χαρακτηριστικά: TangoBB Features
Demo: TangoBB Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.