Φιλοξενία Symfony

Λογισμικό: Symfony
Περιγραφή: Symfony is aimed at building robust applications in an enterprise context
Πληροφορίες: Symfony Overview
Χαρακτηριστικά: Symfony Features
Demo: Symfony Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.