Φιλοξενία SVNManager

Λογισμικό: SVNManager
Περιγραφή: SVNManager is a PHP web based tool to administer a Apache Subversion repository server.
Πληροφορίες: SVNManager Overview
Χαρακτηριστικά: SVNManager Features
Demo: SVNManager Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.