Φιλοξενία Support Incident Tracker

Λογισμικό: Support Incident Tracker
Περιγραφή: Support Incident Tracker (or SiT!) is a Free Software/Open Source (GPL) web based application which uses PHP and MySQL for tracking technical support calls/emails.
Πληροφορίες: Support Incident Tracker Overview
Χαρακτηριστικά: Support Incident Tracker Features
Demo: Support Incident Tracker Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.