Φιλοξενία SuiteCRM

Λογισμικό: SuiteCRM
Περιγραφή: SuiteCRM is a free and open source alternative to SugarCRM Professional Edition
Πληροφορίες: SuiteCRM Overview
Χαρακτηριστικά: SuiteCRM Features
Demo: SuiteCRM Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.