Φιλοξενία SugarCRM

Λογισμικό: SugarCRM
Περιγραφή: Sugar CRM is the worlds leading provider of commercial open source customer relationship management (CRM) software.
Πληροφορίες: SugarCRM Overview
Χαρακτηριστικά: SugarCRM Features
Demo: SugarCRM Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.