Φιλοξενία Subrion

Λογισμικό: Subrion
Περιγραφή: Subrion CMS is a stand-alone PHP content management system that is very easy to use.
Πληροφορίες: Subrion Overview
Χαρακτηριστικά: Subrion Features
Demo: Subrion Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.