Φιλοξενία StatusNet

Λογισμικό: StatusNet
Περιγραφή: StatusNet is the open source microblogging platform
Πληροφορίες: StatusNet Overview
Χαρακτηριστικά: StatusNet Features
Demo: StatusNet Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.