Φιλοξενία SquirrelMail

Λογισμικό: SquirrelMail
Περιγραφή: SquirrelMail is a standards-based webmail package written in PHP
Πληροφορίες: SquirrelMail Overview
Χαρακτηριστικά: SquirrelMail Features
Demo: SquirrelMail Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.