Φιλοξενία SQLiteManager

Λογισμικό: SQLiteManager
Περιγραφή: SQLiteManager is a database manager for SQLite databases. You can manage any SQLite database created on any platform with SQLiteManager.
Πληροφορίες: SQLiteManager Overview
Χαρακτηριστικά: SQLiteManager Features
Demo: SQLiteManager Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.