Φιλοξενία SPIP

Λογισμικό: SPIP
Περιγραφή: SPIP is a publishing system for the Internet.
Πληροφορίες: SPIP Overview
Χαρακτηριστικά: SPIP Features
Demo: SPIP Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.