Φιλοξενία SOPlanning

Λογισμικό: SOPlanning
Περιγραφή: SOPlanning is a open source and free online planning, designed for easily create/assign projects and tasks from any browser.
Πληροφορίες: SOPlanning Overview
Χαρακτηριστικά: SOPlanning Features
Demo: SOPlanning Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.