Φιλοξενία Soholaunch

Λογισμικό: Soholaunch
Περιγραφή: Soholaunch is an easy-to-use website builder designed to help you build, maintain, and manage your personal or business website.
Πληροφορίες: Soholaunch Overview
Χαρακτηριστικά: Soholaunch Features
Demo: Soholaunch Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.