Φιλοξενία Snipe-IT

Λογισμικό: Snipe-IT
Περιγραφή: Snipe-IT is a FOSS project for asset management in IT Operations. Knowing who has which laptop, when it was purchased in order to depreciate it correctly, handling software licenses, etc.
Πληροφορίες: Snipe-IT Overview
Χαρακτηριστικά: Snipe-IT Features
Demo: Snipe-IT Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.