Φιλοξενία sNews

Λογισμικό: sNews
Περιγραφή: sNews is extremely lightweight, simple and customizable
Πληροφορίες: sNews Overview
Χαρακτηριστικά: sNews Features
Demo: sNews Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.