Φιλοξενία Smarty

Λογισμικό: Smarty
Περιγραφή: Smarty is a template engine for PHP, facilitating the separation of presentation (HTML/CSS) from application logic.
Πληροφορίες: Smarty Overview
Χαρακτηριστικά: Smarty Features
Demo: Smarty Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.