Φιλοξενία SLiMS

Λογισμικό: SLiMS
Περιγραφή: (Senayan Library Management System) is a free and open source Library Management System. It is build on free and open source technology like PHP and MySQL.
Πληροφορίες: SLiMS Overview
Χαρακτηριστικά: SLiMS Features
Demo: SLiMS Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.