Φιλοξενία Sitemagic CMS

Λογισμικό: Sitemagic CMS
Περιγραφή: Sitemagic CMS is a lightweight yet very capable Content Management System.
Πληροφορίες: Sitemagic CMS Overview
Χαρακτηριστικά: Sitemagic CMS Features
Demo: Sitemagic CMS Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.