Λογισμικό: SiteCake
Περιγραφή: Simple, drag and drop CMS for fast editing
Πληροφορίες: SiteCake Overview
Χαρακτηριστικά: SiteCake Features
Demo: SiteCake Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.