Φιλοξενία SimpleRisk

Λογισμικό: SimpleRisk
Περιγραφή: SimpleRisk is a simple and free tool to perform risk management activities.
Πληροφορίες: SimpleRisk Overview
Χαρακτηριστικά: SimpleRisk Features
Demo: SimpleRisk Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.