Φιλοξενία SimplePie

Λογισμικό: SimplePie
Περιγραφή: SimplePie is a very fast and easy-to-use class, written in PHP, that puts the simple back into really simple syndication.
Πληροφορίες: SimplePie Overview
Χαρακτηριστικά: SimplePie Features
Demo: SimplePie Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.