Φιλοξενία SimpleInvoices

Λογισμικό: SimpleInvoices
Περιγραφή: Simple Invoices focuses on the basic needs of invoicing yet gives users advanced flexibility without compromising simplicity.
Πληροφορίες: SimpleInvoices Overview
Χαρακτηριστικά: SimpleInvoices Features
Demo: SimpleInvoices Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.