Φιλοξενία Simple PHP Poll

Λογισμικό: Simple PHP Poll
Περιγραφή: Small and lightweight
Πληροφορίες: Simple PHP Poll Overview
Χαρακτηριστικά: Simple PHP Poll Features
Demo: Simple PHP Poll Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.