Φιλοξενία SilverStripe

Λογισμικό: SilverStripe
Περιγραφή: SilverStripe CMS is an open source web content management system used by governments, businesses, and non-profit organisations around the world.
Πληροφορίες: SilverStripe Overview
Χαρακτηριστικά: SilverStripe Features
Demo: SilverStripe Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.