Φιλοξενία Silex

Λογισμικό: Silex
Περιγραφή: Silex is a free and open source software that allows to create Flash and Html websites directly in the browser without writing code.
Πληροφορίες: Silex Overview
Χαρακτηριστικά: Silex Features
Demo: Silex Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.