Φιλοξενία SIDU

Λογισμικό: SIDU
Περιγραφή: SIDU is a FREE database client working via web browser. SIDU stands for SQL Select Insert Delete Update.
Πληροφορίες: SIDU Overview
Χαρακτηριστικά: SIDU Features
Demo: SIDU Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.