Φιλοξενία Shopware

Λογισμικό: Shopware
Περιγραφή: Shopware is a highly flexible, powerful and customizable software solution that allows you to quickly and easily create an online shop, regardless of your store requirements.
Πληροφορίες: Shopware Overview
Χαρακτηριστικά: Shopware Features
Demo: Shopware Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.