Φιλοξενία Shadows Rising

Λογισμικό: Shadows Rising
Περιγραφή: Shadows Rising is a browser based RPG
Πληροφορίες: Shadows Rising Overview
Χαρακτηριστικά: Shadows Rising Features
Demo: Shadows Rising Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.