Φιλοξενία SeoToaster

Λογισμικό: SeoToaster
Περιγραφή: SeoToaster E-commerce is the most advanced SEO CMS & Ecommerce web site builder.
Πληροφορίες: SeoToaster Overview
Χαρακτηριστικά: SeoToaster Features
Demo: SeoToaster Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.