Φιλοξενία Seo Panel

Λογισμικό: Seo Panel
Περιγραφή: Seo Panel is a complete open source seo control panel for managing search engine optimization of your websites.
Πληροφορίες: Seo Panel Overview
Χαρακτηριστικά: Seo Panel Features
Demo: Seo Panel Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.