Φιλοξενία Sentrifugo

Λογισμικό: Sentrifugo
Περιγραφή: Sentrifugo is a Free and Powerful new-age Human Resource Management System that can be easily
Πληροφορίες: Sentrifugo Overview
Χαρακτηριστικά: Sentrifugo Features
Demo: Sentrifugo Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.