Φιλοξενία selfoss

Λογισμικό: selfoss
Περιγραφή: selfoss is a multipurpose rss reader, live stream, mashup, aggregation web application.
Πληροφορίες: selfoss Overview
Χαρακτηριστικά: selfoss Features
Demo: selfoss Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.