Φιλοξενία SeedDMS

Λογισμικό: SeedDMS
Περιγραφή: SeedDMS is an easy to use but powerful Open Source Document Management System based on PHP and MySQL or sqlite3.
Πληροφορίες: SeedDMS Overview
Χαρακτηριστικά: SeedDMS Features
Demo: SeedDMS Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.