Φιλοξενία SCHLIX CMS

Λογισμικό: SCHLIX CMS
Περιγραφή: SCHLIX CMS is a lightweight, extensible content management system for publishing websites and blogs.
Πληροφορίες: SCHLIX CMS Overview
Χαρακτηριστικά: SCHLIX CMS Features
Demo: SCHLIX CMS Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.