Φιλοξενία Savsoft Quiz

Λογισμικό: Savsoft Quiz
Περιγραφή: Savsoft Quiz is a web application to manage online quiz or examination.
Πληροφορίες: Savsoft Quiz Overview
Χαρακτηριστικά: Savsoft Quiz Features
Demo: Savsoft Quiz Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.